Réserver
? nuits Book

Carte de l'hôtel

Plan de l'hotel

Nous contacter

Time Guang promenade nostalgie Theme Hotel (Beijing Yonghe Gong Gong Xiang Dian)

Adresse: An Ding Men Nei Da Jie Fang Jia Hu Tong Xin Yuan, près de Yong He Gong Xi Men
Téléphone: +86-10-64032288  FAX: +86-10-64015216
click and print it with you